Privacybeleid

Op de website, de webshop en op alle internetinitiatieven van Ine Brands / Studio Lala zijn de hierna volgende privacyclausules van toepassing.

 

Ine Brands / Studio Lala hecht grote waarde aan de correcte verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Indien u uw persoonsgegevens op deze website invult, dan houdt dat in dat u aan Ine Brands / Studio Lala de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating geeft om deze gegevens te verwerken.

 

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken na uw toestemming.

 

Ine Brands / Studio Lala zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van bestellingen.

 

Uw persoonsgegevens kunnen door Ine Brands / Studio Lala worden gebruikt met als doel de bezoeken aan haar website zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken en om commerciële en redactionele informatie op maat te kunnen leveren.

 

Op verzoek van de geregistreerde bezoeker kunnen persoonsgegevens ten allen tijde uit onze database verwijderd worden. Ook kunnen uw gegevens door u online worden aangepast en gewijzigd.

 

Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u bovendien de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie

 

 

Gegevens van minderjarigen

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden gebruik maken van onze diensten. Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) worden verzocht geen persoonsgegevens aan ons over te maken.

 

 

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard zodat u ze dan ook op bijna alle belangrijke websites vindt. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de website garanderen.

 

 

Sociale Netwerken

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Linkedin, Twitter, Google+ en Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Linkedin, Twitter, Google+ en Pinterest zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

 

Leest u de privacyverklaringen van Facebook, Linkedin, Twitter, Google+ en Pinterest (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

 

Wijzigingen Privacy Statement

Ine Brands / Studio Lala behoudt zich het recht voor om deze privacyclausule aan te passen conform de geldende privacyregels.

 

 

_____________________________________